A Package For Corporate and Organization

 

 

 

3 Days 2 Nights Seminar Package

 

“Always energizing and improving the team”

 

This package is designed for any organization that recognizes the importance of building personnel competency. Our purposefully landscaped forest of over 100 acres is perfect for group activities to boost team solidarity. The package offers the following activities and entertainment:

 

  • 2 Nights accommodation
  • 6 Meals and 3 Coffee Breaks
  • A fully-equipped seminar room in the midst of the forest
  • Agro Tour activities
  • Ice Cream Workshop

 

 

 

ตารางกิจกรรม


 

 
วันที่/ เวลา รายละเอียดกิจกรรม
วันแรก - ฟาร์มโชคชัย
11.00 น. ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมแคมป์ด้วย Welcome Drink น้ำผลไม้หลากหลาย เย็นสดชื่น
ลงทะเบียน ณ ห้องกลางฟาร์ม ด้านหน้าทางเข้า Farm Chokchai Camp
11.30 น. เจ้าหน้าที่นำชมกล่าวต้อนรับ แนะนำสถานที่ ชี้แจงกฎระเบียบในการท่องเที่ยว
และพักผ่อนในรูปแบบแคมป์ แจ้งกำหนดการที่จะทำให้การท่องเที่ยวครั้งนี้
ได้อรรถรสสมบูรณ์แบบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแคมป์ได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) Camping Lunch
13.00 น. ออกเดินทางด้วยคาราวานฟาร์มแทรกเตอร์ เพื่อเข้าสู่โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
13.40 น.

ร่วมสัมผัส ประสบการณ์จริงกับวิถีชีวิตชาวเกษตรของฟาร์มโชคชัย ในรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สอดแทรกทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่
ในทุกกิจกรรม เนื่องด้วย ฟาร์มโชคชัย เป็นฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ และเป็นฟาร์มแห่งแรก ของประเทศไทยที่มีการส่งออกโคนมสู่ต่างประเทศ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส และรู้จักวิธีการเลี้ยงโคนมและการจัดการฟาร์ม ในพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 20,000 ไร่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล Tourism Award จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร รางวัลดีเด่น ประจำปี 2545 และรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2549 ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจให้ท่านได้สัมผัส แล้วท่านจะรู้ว่า ชาวเกษตรของฟาร์มโชคชัย มิได้หยุดอยู่เพียงแค่การทำฟาร์ม เพียงอย่างเดียว...ดังนี้

     - ชมวีดีทัศน์ประกอบคำบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของฟาร์มโชคชัย และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามและข้อปฏิบัติภายในฟาร์ม
     - ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรและรถใช้งานในสมัยที่เริ่มบุกเบิกฟาร์ม
     - ชมการรีดนมโคด้วยเครื่องรีดนมอัตโนมัติ และร่วมกิจกรรมรีดนมด้วยมือด้วยตัวของท่านเอง
     - เยี่ยมชมโรงงานผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์และไอศกรีมรสชาติต่างๆ พร้อมลิ้มชิมรสไอศกรีม “อืมม!.. มิลค์” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม
     - นำท่านนั่งขบวนรถคาราวาน “ฟาร์มแทรกเตอร์” ชมความยิ่งใหญ่ของฟาร์มโชคชัย ผ่านคอกแม่โคพันธุ์ดี รับฟังความรู้เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ และวิธีการหมุนเวียนทรัพยากรน้ำภายในฟาร์ม ชมทัศนียภาพท้องทุ่งกว้าง การปลูกพืชอาหารสัตว์ แปลงหญ้า แปลงข้าวโพดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ บ่อหญ้าหมัก และทุ่งทานตะวันซึ่งเมล็ดใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ภายในฟาร์ม
     - ตื่นตาตื่นใจกับการต้อนฝูงโคแบบคาวบอย และท่านยังสามารถร่วมสนุกกับการขี่ม้า หรือจะถ่ายภาพกับทุ่งทานตะวัน หรือสวนแก้วมังกร ตามแต่อัธยาศัย และชมการแสดงวิถีชีวิตของคาวบอย ในรูปแบบของฟาร์มโชคชัย และร่วมเล่นเกมต่างๆ มากมาย
     - ชมความสามารถของสุนัข ในการต้อนฝูงแกะ ในรูปแบบต่างๆ
     - ชมฟาร์มม้าแข่งสายพันธุ์ดีจากต่างประเทศ
     - เพลิดเพลินกับสวนสัตว์ขนาดย่อม ซึ่งรวมกิจกรรมหลากหลาย เช่น ป้อนอาหารกวาง กระต่าย ป้อนนมลูกโค ฯลฯ รวมทั้งการแสดงบนเวทีของสัตว์แสนรู้ต่างๆ มากมาย

16.10 น. เจาะลึกกระบวนการผลิตไอศกรีม กับ กิจกรรม “อืมม์!...มิลค์ไอศกรีมเวิร์กชอป ไอศกรีมนมสดที่คุณมีส่วนร่วม” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว หรือ เพื่อนร่วมงาน ด้วยการช่วยกันปรุงแต่งรสชาติและบรรจุด้วยตัวท่านเอง และยังเป็นของฝากชิ้นพิเศษจากฟาร์มโชคชัย ที่ท่านสามารถนำกลับไปฝากบุคคลที่ท่านรักได้ ด้วยความภาคภูมิใจ
17.00 น. เดินทางกลับแค้มป์ พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกใช้บริการ การขับขี่รถ ATV สู่ทุ่งกว้างของฟาร์มโชคชัยในยามเย็น เวลาประมาณ 17.30 น.
19.00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำ (2) แบบ Ranch Style
22.00 น. พักผ่อน......นอนหลับ....ฝันดี....ในบรรยากาศสบายๆ
วันที่สอง สัมมนา
06.00 น. กิจกรรมเดินป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ “Easy Trekking” ณ สนามสวนป่าฟาร์มโชคชัยแค้มป์บนเนื้อที่กว่า 250 ไร่ เพื่อชื่นชมความงามธรรมชาติ ไม้ป่าอนุรักษ์ และไม้ป่าเศรษฐกิจ
08.00 น. อาบน้ำ/พักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00 น. กิจกรรมสัมมนา Team Building ณ ห้องสัมมนากลางป่า (พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิทยากรของผู้ใช้บริการ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Thai Buffet ณ Club House Terrace (4)
13.00 น. กิจกรรมสัมมนาต่อเนื่อง (พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. ผ่อนคลายกับกิจกรรมยามค่ำคืน และรับประทานอาหารค่ำ Camping Dinner (5)
วันที่สาม Morning Trekking – ชื่นชมบรรยากาศยามเช้า-เดินทางกลับ
06.00 น. ต้อนรับวันใหม่กับการเดินออกกำลังกายอย่างสบายๆ “Morning Trekking” บน
“เขาน้อย” ภูเขาใจกลางฟาร์ม เพื่อชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าของฟาร์มโชคชัย ในมุมมองที่กว้างไกลกว่าที่คุณเคยเห็น พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารเช้า Picnic Breakfast (6) ในบรรยากาศที่แปลกใหม่กว่าใคร
08.00 น. กลับสู่ที่พักเพื่ออาบน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น. Check Out เก็บสัมภาระ เตรียมอำลาฟาร์มโชคชัย
10.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน Thai Buffet ณ Club House Terrace (4)
12.00 น. คาราวานฟาร์มแทรคเตอร์ นำผู้ร่วมแคมป์ส่งที่อาคารรับรองด้านหน้าฟาร์มโชคชัยแค้มป์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

 

หมายเหตุ: รายละเอียดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม