ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบ website ใหม่
ท่านยังสามารถเข้าชมและดูข้อมูล website ผ่านมือถือได้ตามปกติ
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ. โอกาส นี้


The format of this website is currently being altered.
You can also view this website on your mobile phone.
Sorry for any convenience caused during this time.


ติดต่อเรา
สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์: 0 2532 2846
ฝ่ายขายกิจ กรรมท่องเที่ยวและที่พัก
โทร. 0 2532 2846 ต่อ 1411, 1412 และ 1413
ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ (กรุณาติดต่อวันทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.30 น.)
โทร. 08 4328 9595, 08 1860 3185
สำนักงานฟาร์ม (ปากช่อง) ติดต่อฝ่ายกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยว
โทร. 08 9949 4631, 09 8513 8857
E-mail: farmtour@farmchokchai.com