• วันอังคาร-ศุกร์ เปิดให้เข้าชมรอบ 10.00 น. และ 14.00 น. 
 • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้เข้าชมรอบเช้า 10.00  / 11.00  น.
  รอบบ่าย 13.00  / 14.00  น.
 • ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเปิดทำการปกติ และจะหยุดทำการในวันถัดไป

 


 

 • ฝ่ายขายกิจ กรรมท่องเที่ยวและที่พัก
  โทร. 0 2532 2846 ต่อ 1411, 1412 และ 1413
 • ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ (กรุณาติดต่อวันทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.30 น.)
  โทร. 08 4328 9595, 08 1860 3185
 • สำนักงานฟาร์ม (ปากช่อง) ติดต่อฝ่ายกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยว
  โทร. 08 9949 4631, 09 8513 8857
 • E-mail: farmtour@farmchokchai.com

 

หมายเหตุ

    - กรุณาสำรองบัตรล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
    - การสำรองบัตรจะมีผลโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้วเท่านั้น
    - กรณีจ่ายเป็นเช็ค จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คแล้ว เท่านั้น

 

 

 

 
ผู้ใหญ่ (ไทย / ต่างชาติ) 250 บาท
เด็ก ส่วนสูง 90-140 เซนติเมตร (ไทย / ต่างชาติ) 125 บาท